Friday, 14 December 2018

Commentaren op ontwerpcirculaire ‘verrekenprijzen’, een vroege kerstboodschap voor de fiscale administratie

De Belgische belastingadministratie deed op 9 november jl. een oproep om commentaren te voorzien op de door hun opgestelde ontwerpcirculaire ‘verrekenprijzen’.

Op 12 december hebben wij alvast onze commentaren overgemaakt die u middels volgende links kan raadplegen:
Brief waar we onze fundamentele hoofdbekommernissen in duiden; en
• Voor wie kerstverlof neemt, en zich dreigt te vervelen… onze Detailanalyse van de ontwerpcirculaire met verwijzing naar de relevante passages in de OESO-richtlijnen

We doen een oproep aan de belastingadministratie om haar ontwerpcirculaire grondig bij te sturen omdat we er van overtuigd zijn dat – in het belang van alle partijen:
• we ten alle tijde op het internationale toneel moeten vermijden om met meerdere standaarden te werken; en
• men niet kan interfereren met de Belgische wetgevende bepalingen (‘hard law’) ter zake.

Indien u verdere vragen hebt inzake deze ontwerpcirculaire en/of verrekenprijzen in het algemeen, aarzel dan niet tot ons te contacteren.

Andy Neuteleers - Partner (andy@TAeconomics.com)